Vieren in verbondenheid – Week van Gebed 2017

Van 15 tot 22 januari 2017 wordt de Week van Gebed georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland (voorheen Evangelische Alliantie). Aan deze jaarlijks terugkerende gebedsweek wordt door vele kerken van vele gezindten aandacht en uitwerking gegeven, ieder op hun eigen wijze. Thema dit jaar is verzoening: verzoening tussen verschillende christenen en verschillende kerken van allerlei achtergronden. Juist rond gebed mogen we elkaar ontmoeten en samen de eenheid van Christus ervaren.

Ook de gezamenlijke kerken van Delfzijl willen daar een bijdrage aan verlenen door een gemeenschappelijke viering in deze week. Deze viering zal plaatsvinden op vrijdag 20 januari om 19:30 uur in het kerkgebouw van de Baptistengemeente te Delfzijl (Johan van den Kornputplein 8).

Alle christenen van Delfzijl zijn uitgenodigd voor deze viering die in het teken zal staan van verbondenheid. We zullen samen zingen, samen luisteren en samen bidden.

Wij hopen u daar dan ook in Christus’ naam van harte te ontmoeten.

Namens het convent van pastores van Delfzijl, Farsum, en omliggende dorpen,

ds. Jake Schimmel en ds. Roelof Ham.